Big Bee – narzędzie nowoczesnego pszczelarza

Proces wychowu matek pszczelich wymaga skrupulatnego przestrzegania terminów zabiegów. Poszczególne czynności powinny odbywać zgodnie z ustalonym harmonogramem. Można ufać dobrej pamięci lub zapiskom w notesie, można też skorzystać z wygodnej aplikacji dedykowanej pszczelarzom. Pszczelarze-programiści z zespołu BigBee.eu stworzyli interaktywny kalendarzyk wychowu matek pszczelich. Aplikacja przeznaczona jest na smartfony, tablety i komputery osobiste obsługujące system Android.

Celem aplikacji jest ułatwienie śledzenia terminów zabiegów podejmowanych przez pszczelarza podczas prowadzenia hodowli matek pszczelich bądź tworzenia odkładów. Powiadamia ona użytkownika o zaplanowanym dla serii zabiegu. Pozwala tworzyć notatki dla serii jak i dla zadań terminarza, dzięki czemu wszystkie informacje są pod ręką. Eliminuje to konieczność codziennego przeglądania kalendarza w celu sprawdzenia terminu zabiegu jak również prowadzenia notatnika dla serii, gdyż funkcje te odnajdujemy w aplikacji. Aplikacja ponadto pozwala sprawdzić kolory opalitka w ostatnich latach celem oceny wieku matki w ulach. Dzięki tej aplikacji nigdy nie przeoczysz terminu zabiegu w pasiece!


Główne funkcjonalności aplikacji:

  •  Definiowanie indywidualnego harmonogramu wychowu matek pszczelich – zadania na kolejne dni,
  •  Możliwość prowadzenia dowolnej ilości serii w obrębie zdefiniowanego harmonogramu,
  •  Możliwość tworzenia notatek dla zadań jak i serii,
  • Możliwość tworzenia powiadomień dla zadań,
  • Widok agendy – zadania dla wszystkich lub jednej wybranej serii uporządkowane chronologicznie,
  • Kolory opalitka na lata kalendarzowe.

Więcej o firmie i programie na stronie: BigBee.eu

Link do  strony z aplikacją: Klik

About The Author

Masz pytanie dotyczące serwisu? Chcesz podjąć współpracę? Masz uwagi lub sugestię?

Skorzystaj z zakładki Kontakt

Admin – who has written posts on InstytutMiodu.pl.