BeePower – Be or not to be, depends on a bee!

logoDużo się mówi o problemach i przeciwnościach przed jakimi staje współczesne pszczelarstwo. Jest ich niemało: już niemal legendarny zespół masowego ginięcia pszczół, chemia rolnicza, psucie rynku produktami złej jakości, a także ignorancja, niewiedza, niekiedy zła wola – w różnorodnych konstelacjach. Co dla jednych jest powodem frustracji dla innych jest wyzwaniem do konstruktywnego działania.

Grupa studentów z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości z Poznania podjęła się realizacji projektu mającego na celu pozytywną zmianę świadomości społeczeństwa na temat roli pszczelarstwa i pszczół w życiu codziennym. Jak wynika z listu, zacytowanego w całości poniżej, idzie im świetnie i są przykładem odpowiednim przykładem pożytecznych praktyk. Oby tak dalej! 🙂

Edycja I – rok akademicki 2012/2013
Wszystko zaczęło się od tego, że napływały do nas niepokojące informacje ze Stanów Zjednoczonych o masowym ginięciu pszczół na świecie. Wiemy, że główną przyczyną jest używanie przez rolników pestycydów. Chcieliśmy nawet zrobić szkolenia dla rolników, aby nie używali tych szkodliwych substancji lub aby stosowali zamienniki, ale nie mamy wiedzy na temat zamienników, ani tak dużego zespołu, aby to zorganizować (jest nas 10 osób w zespole i realizujemy 3 projekty). Zdajemy sobie sprawę, że pszczelarstwo nie jest łatwe, ale jest bardzo ważne. Statystyki pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba pszczelarzy w Polsce spadła o 7%. Jest im także trudno konkurować z miodem sztucznym i tańszym. Tu widzieliśmy problem i jako Enactus postanowiliśmy zareagować. W Mosinie znaleźliśmy Pana Adriana Suszkę, młodego, ambitnego pszczelarza. Zorganizowaliśmy dla niego „warsztaty” marketingowe, aby mógł się lepiej prezentować na rynku i aby znalazł większe grono odbiorców. Dzięki naszej pomocy, podpisał umowy z kilkoma dystrybutorami, a dzięki całemu projektowi, jego dochody znacznie wzrosły. W naszym projekcie zrealizowaliśmy trzy główne zadania: przeprowadzaliśmy szkolenia dla dzieci ze szkół podstawowych na temat roi pszczół w życiu człowieka i o rodzajach drzew; zorganizowaliśmy zajęcia dla studentów; przeprowadziliśmy akcję „Free tree for a bee” (darmowe drzewo dla pszczoły), polegającą na tym, że do miodów, które ktoś kupił od Pana Suszki, dodawaliśmy darmowe drzewko do zasadzenia. Część zakupu drzewek zasponsorował Pan Suszka.

Patronat nad naszym projektem objęli już: ecomanager.pl i ekologia.pl.
Hasło tej edycji brzmiało: „Without bees, people will dissapear from the world after only four years. We have to remember that our be or not to be depends on a bee” (bez pszczół, ludzie znikną z Ziemi w przeciągu 4 lat. Musimy pamiętać, że nasze „być” lub „nie być” zależy od pszczół).
Warto myślę dodać, że raz w roku prezentujemy swoje osiągnięcia na konkursie w Warszawie przed prezesami dużych firm i ludźmi biznesu. Jest to doskonała okazja, aby nawiązać nowe kontakty, a nawet uzyskać sponsorów. Cała prezentacja odbywa się w języku angielskim.

Edycja II – rok akademicki 2013/2014

    W Polsce
– Na początku września przeprowadzaliśmy szkolenia dla kolejnych dzieci w Szkołach Podstawowych. Dzieci dowiedziały się o życiu pszczół i ich roli w życiu człowieka. Szkolenia miały na celu przez zabawę i naukę uświadomić dzieci o problemie związanym z masowym wymieraniem pszczół na świecie.
– Zorganizowaliśmy pszczelarzowi Suszce prelekcje w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie i na AWF-ie. Przeszkolonych zostało ponad 100 uczniów i studentów
– Zaaranżowaliśmy współpracę Suszka – pszczelarz Arek. Dzięki tej współpracy pszczelarz Arek chce założyć kilka uli w swojej rodzinnej miejscowości w okolicach Mosiny. Pan Arek stawia także na hobby i rodzinne tradycje – ule powstaną na działce jego rodziców i chce on zaangażować przy pracy także swojego syna.
– Pomagamy pszczelarzowi stawiać ule (ok. 20 uli) w okolicach Konina. Za naszym pośrednictwem otrzymuje on wiedzę merytoryczną i wszelką pomoc.
– Pszczelarzowi Suszcze pomogliśmy w rozkręcaniu biznesu – prowadzimy mu stronę internetową, na której zainteresowani mogą składać zamówienia i profil na Facebooku. Dzięki temu znalazł go Cud Miód Box, który zaoferował kupno jego miodu do „prezentowych zestawów”.
– W połowie marca odbierzemy od leśnika 20 sztuk drzewek owadopylnych (drzewka już na nas czekają), które posadzimy w okolicach uli.
– Zgłosiliśmy BeePowera do konkursu EcoTalent

Co mamy w planach:
– Przeprowadzić prelekcję na WSZiB
– Doprowadzić do postawienia uli, o których mowa wyżej
– Posadzić 20 drzewek
– Promować domowe sposoby wykorzystania miodu w kosmetyce np. maseczki
– Promowanie BeePowera także na naszej uczelni, także podczas wiosennej rekrutacji

Za granicą
– Wszystko zaczęło się od prelekcji pszczelarza Suszki w WSZiB w Poznaniu w 2013 r. To właśnie tam zrodził się pomysł założenia pasieki pszczelarskiej w Afryce.
– W Ugandzie (Apach, Abongomole) zebrało się ok. 30 osób, które są chętne do zbudowania własnej pasieki pszczelarskiej i zrobienia z tego biznesu. Liczba uli, jaką chcą założyć nie jest na razie dokładnie znana.
– Udało nam się uzgodnić z tamtejszymi władzami, na jakim terenie ule będą mogły być postawione. Na tej ziemi o obszarze 10ha może stanąć nawet 5000 uli! Są to tereny w obrębie drzew kwitnących – idealnie nadające się na zakładanie pasieki.
– Zebraliśmy informacje na temat jakich narzędzi będą potrzebować do zbudowania uli i jakich na pewno nie posiadają, czyli jakie trzeba będzie im dostarczyć.
– Przygotowaliśmy instrukcję budowy ula, jak krok po kroku zbudować ul w formie elektronicznej książeczki, którą już wysłaliśmy na miejsce.

Co mamy w planach:
– znaleźć sponsora lub np. Enactus Team w Afryce, który pomoże nam dostarczyć do Ugandy piły mechaniczne (na początek może być jedna piła), za pomocą których mogliby pociąć drzewa na deski, z których zrobią następnie ule
– zrobić film instruktarzowy, na którym pokażemy krok po kroku to, co jest w instrukcji założenia ula

Zachęcamy do wsparcia idei Bee Power. Więcej informacji na temat zespołu projektowego i bieżących działań na stronie: Enactus-WSZIB.pl

About The Author

Masz pytanie dotyczące serwisu? Chcesz podjąć współpracę? Masz uwagi lub sugestię?

Skorzystaj z zakładki Kontakt

Admin – who has written posts on InstytutMiodu.pl.