Jak długo żyją pszczoły?

zbieraniepylkuPszczoły miodne w toku długiej historii swojego istnienia na Ziemi wykształciły wyjątkową organizację pracy i strukturę rodzinną. Królowa, pszczoły robotnice i trutnie pracują w niespotykanej harmonii.Pszczela rodzina to jeden złożony organizm, jego elementy tworzą nierozerwalną więź. Pszczoła miodna nie może żyć poza rojem, każda ma precyzyjnie określoną rolę i zakres obowiązków w mechanizmie nastawionym na przetrwanie rodziny. Długość życia jest także jasno określona.

Na długość życia pszczoły wpływa kilka czynników. Najważniejsza jest pełniona rola ( pszczoła robotnica, truteń, matka pszczela ) oraz pora roku na którą przypadły narodziny. Pszczoły urodzone na wiosnę pracują niezwykle intensywnie i żyją stosunkowo krócej od tych jesiennych, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie przetrwania rodziny podczas niskich, zimowych temperatur.

Wiosenne i letnie pszczoły żyją przeciętnie 36 – 40 dni. Te z jesieni mogą żyć 6 – 9 miesięcy. Matka pszczela żyje o wiele dłużej, nawet 5 lat i więcej. Trutnie żyją ok. trzech miesięcy

Cykl życia pszczół

Truteń pełni w ulu rolę ważną, a jednocześnie dosyć dramatyczną. Truteń urodzi się z takiego samego jajeczka, ale niezapłodnionego (dlatego nie ma ojca, ale ma dziadka). Jego obecność jest potrzebna tylko/aż do zapłodnienia matki pszczelej. Wcześniej karmione i otaczane opieką przed nadejściem zimy są wypychane z ula z zakazem powrotu. Truteń odleci w poszukiwaniu wody i nie będzie miał siły wrócić. A jeśli mu się powiedzie, strażniczki nie wpuszczą go z powrotem. Jest zbyt duży, żeby go karmić przez całą zimę. Czeka go smutny koniec.

Ilość pszczół w ulu ujmuje się zwykle w typowej proporcji: jedna królowa: 30 tys. – 100 tys. robotnic: 0,8 – 2 tys. trutni.

Matka pszczela jest jedyną pszczołą w rodzinie zdolną do reprodukcji. Po zapłodnieniu, do którego dochodzi  tylko raz w życiu w trakcie tzw. lotu godowego (około 5.-8. dnia po urodzeniu) jest zdolna do składaniu czerwiu czyli jaj do końca swojego życia.  Matka kopuluje w powietrzu z 10-30 trutniami, które po akcie giną na skutek wynicowania aparatu kopulacyjnego, wyczerpania, śmiertelnego stężenia mięśni. W ciągu całego życia matka jest w stanie złożyć nawet pół miliona jaj. Matce pszczelej towarzyszy świta, niewielka grupa pszczół robotnic oddelegowana do bezustannej opieki nad matką: karmienia, jej, czyszczenia, ochrony. Hodowcy zwykle ze względu na intensyfikację produkcji i poprawę kondycji rodziny wymieniają matki nawet co roku.

Matka pszczela, robotnica, truteń

Stadia rozwoju:

– postać larwalna- jajko 1-3 dzień
– larwa zwinięta 4-8 dzień ( po czym następuje zasklepienie komórki)
– larwa wyprostowana 9 dzień
– przedpoczwarka 10-12 dzień
– poczwarka 13-19 dnień
– imago od 20 dnia

Robotnice mają różne zadania w zależności od swojego wieku. Oczywiście wszystkie są rodzaju żeńskiego. Zasadniczo czas życia robotnic dzieli się na ten spędzony w ulu we wcześniejszych fazach rozwoju i poza nim w momencie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości. O tym czy z jajeczka wyjdzie matka pszczela czy robotnica zależy od pożywienia jakie mu się dostarcza. Matka pszczela przez cały czas karmiona jest mleczkiem pszczelim, młode larwy jedynie we wczesnym stadium rozwoju.

Od 1. do 3. dnia życia pszczoła robotnica zajmuje się pracami porządkowymi w ula, dba o to by komórki plastra w których magazynowane będzie pożywienie i młode larwy spełniały warunki higieny.

Od 3. do 5. dnia pszczoła miodna karmi miodem i pyłkiem larwy na starszym etapie rozwoju. Usuwa zanieczyszczenia ze wnętrza ula.

Od 6. do 11. dnia robotnica karmi młode larwy za pomocą mleczka pszczelego

Od 12 do 17 dnia jest produkowany wosk, konstruowane są plastry, zasklepiany miód

Od 18 do 21 dnia pszczoła przejmuję roli strażniczka dbając o bezpieczeństwo ula i odpowiednią wentylację

Po 21. dniach od złożenia jaja do wygryzienia i kolejnych 21. dniach spełnienia różnorodnych roli w ulu pszczoła wylatuje w poszukiwaniu pożytku i spędza następne ok. 20 dni na zaopatrywaniu rodziny pszczelej w nektar i pyłek kwiatowy.

About The Author

Masz pytanie dotyczące serwisu? Chcesz podjąć współpracę? Masz uwagi lub sugestię?

Skorzystaj z zakładki Kontakt

Admin – who has written posts on InstytutMiodu.pl.